STATUT DE FUNCŢIONARE

CORUL DE COPII  „FLORI ŞI STELE”
STATUT DE FUNCŢIONARE

1.    CONSIDERAŢII GENERALE
Art. 1. Corul de copii „Flori şi Stele” aparţine Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea Noul – Grant din Bucureşti, str. Lucăceşti nr. 32, sector 6. El îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului de Tineret al comunităţii.
2. OBIECTIVUL CORULUI
Art. 1. Corul „Flori şi Stele” se doreşte a fi un cadru special care să contribuie, alături de celelalte departamente ale bisericii, la dezvoltarea spirituală a copiilor.
Art. 2. Corul de copii urmăreşte ca, prin programele pe care le prezintă în comunitate şi în celelalte locuri unde este invitat să concerteze, să Îl descopere oamenilor pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos.
Art. 3. Din acest punct de vedere, corul nu este un cor profesionist, ci un cor care îşi propune să le ofere copiilor care doresc să cânte, un cadru organizat, cu îndatoriri dar şi cu drepturi ce decurg din această activitate.
3. COMPONENŢA CORULUI
Art. 1. Corul de copii „Flori şi Stele” este un cor format din fete şi băieţi începând cu vârsta de 5 ani. Copiii se pot retrage din activitatea corală la vârsta la care doresc.
Art. 2. Corul este format din copiii membrilor Comunităţii Noul – Grant, dar şi din copii din alte comunităţi din Bucureşti şi copii ai căror părinţi nu sunt membri ai Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea, dar care doresc să cânte pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu.
Art. 3. Copiii care doresc să facă parte din cor trebuie să prezinte nu doar aptitudini muzicale, ci mai ales un comportament decent şi seriozitate.
Art. 4. Copiii care nu au aptitudini muzicale formate, dar doresc să înveţe să cânte, pot lua parte la repetiţii, urmând a fi testaţi din timp în timp pentru a se constata stadiul la care au ajuns. Testarea se va face cu fiecare copil în parte de către dirijorul corului. În urma testării, se va vedea dacă pot participa la programele susţinute în comunitate cât şi la concertele susţinute în afara bisericii.
4. REGULI  DE FUNCŢIONARE
Art. 1. Copiii care devin membri ai corului trebuie să participe la repetiţiile care au loc în fiecare Sabat, în timpul pauzei dintre serviciul divin de dimineaţa şi cel de după-amiază, pe parcursul a circa 2 ½ ore.
Art. 2. Stagiunea începe pe 15 septembrie şi se încheie pe 1 iulie anul următor.
Art. 3. Toti membrii corului care au o varsta mai mare de 13 ani, vor participa, inainte de repetitia din Sabat, la un progran de desvoltare spirituala.Aceasta va avea o durata de 60 min. Si va fi coordonat de pastorul comunitatii, prezbiterul de tineret sau dirigintele de tineret.
Art. 4. În afara acestor repetiţii obişnuite (în cazul în care se pregăteşte o deplasare sau, după învăţarea unui număr de piese, atunci când trebuie înregistrate melodiile pentru a fi folosite la programele postului de Radio „Vocea Speranţei”) pot avea loc repetiţii speciale şi şedinţe de înregistrări, care vor fi anunţate din timp.
Art. 5. Corul răspunde invitaţiilor de a concerta în bisericile adventiste de ziua a şaptea sau pe scenele sălilor publice din ţară şi din străinătate.
Art. 6. Pentru o bună colaborare şi implicare în programele bisericii, dirigintele de tineret va anunţa comitetul comunităţii, cu cel puţin o lună înainte, o posibilă invitaţie a corului în afara localităţii.
5. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR
Art. 1. Copiii care fac parte din cor trebuie să aibă comportamentul, ţinuta şi vocabularul decente, atât în comunitate cât şi în afara ei, deoarece ei Îl reprezintă pe Domnul Isus, biserica din care fac parte şi, în cazul deplasărilor în afara graniţelor României, chiar ţara căreia îi aparţin.
Art. 2. Copilul care doreşte facă parte din cor, trebuie să-şi însuşească repertoriul pe care îl are corul în momentul în care îşi exprimă dorinţa de a face parte din cor, dirijorul  având dreptul să verifice acest lucru, atunci când copilul afirmă că stăpâneşte tot repertoriul şi doreşte să devină membru cu drepturi depline în cor.
Art. 3. Nici un copil nu poate participa la concertele corului dacă nu cunoaşte bine repertoriul, dacă este indisciplinat la repetiţii şi dacă nu se implică în învăţarea noilor melodii. În cazul în care un copil nu are un comportament care să facă cinste colectivului din care face parte, dirijorul corului va prezenta acest caz organului de conducere, menţionat la pct. 7 din prezentul statut.
Art. 4. În  cadrul deplasărilor, copiii trebuie să asculte de dirijor şi de însoţitorii acestuia. Nu  au voie să plece sau să-şi facă un program în afara celui organizat cu tot colectivul cu care sunt în deplasare, fără acordul dirijorului.
Art. 5. La programele pe care corul le prezintă în comunitatea locală sau în Bucureşti pot participa toţi membrii corului.
Art. 6. În cazul deplasărilor, în situaţia în care numărul de locuri este limitat din cauze obiective, copiii vor fi selecţionaţi pe următoarele considerente: aptitudini muzicale, însuşirea repertoriului, prezenţa la repetiţii, disciplina în timpul repetiţiilor şi dăruirea cu care participă la repetiţii si concerte .
Art. 7. Membrii noi trebuie să-şi confecţioneze uniforma corului în momentul intrării în colectivul corului „Flori şi Stele”.
Art. 8. În cazul în care un copil nu mai corespunde din punct de vedere muzical, al însuşirii repertoriului sau disciplinar, acesta va fi exclus din cor de către Comitetul corului.
6. DREPTURILE MEMBRILOR
Art. 1. Membrii corului care îşi respectă îndatoririle (conform prevederilor de la punctul 5) pot participa la selecţia lotului care va concerta în ţară sau în străinătate.
7. ORGANUL DE CONDUCERE
Art. 1. Organul de conducere a corului este alcătuit din: dirijor; tehnician de sunet; dirigintele de tineret al comunităţii; prezbiterul de tineret şi cinci părinţi, aleşi pe o perioadă determinată de către adunarea generală a părinţilor. Cele noua persoane formează Comitetul corului.
Art. 2. Comitetul corului are dreptul să sancţioneze un membru cu suspendarea participării la concertele corului pe o perioadă determinată, în funcţie de fapta comisă, sau poate exclude din cor acel membru, în cazul unor abateri grave.
Art. 3. Dacă persoana luată în discuţie este şi membru al Bisericii Adventiste, comitetul acelei comunităţi va prelua şi va analiza cazul.
Art. 4. Comitetul comunitatii este forul superior al comunitatii, implicit al Comitetului corului. De regula, relatia dintre cele doua comitete se stabileste prin intermediul prezbiterului sau a dirigintelui de tineret, care sunt membrii ai celor doua comitete.
8. RESURSE
Art. 1. Mijloacele tehnice vor fi incluse în inventarul comunităţii, pe o listă specială.
9. DISPOZIŢII FINALE.
Art. 1. Deoarece corul de copii nu are personalitate juridică, fondurile necesare pentru deplasările în ţară şi în străinătate sunt asigurate de parintii copilor.
Art. 2. Valabilitatea acestui statut este de doi ani de la data avizarii lui de catre membrii Comitetului comunitatii.

Data :
Semnatura parinte :                        Numele copiilor inscrisi:
1…………………………….
2……………………………
3…………………………….

Back to Top